BIK 2911 - Om studieguiden

September 22, 2015

Studieguiden er skrevet av Tor A. Tollefsen og innlest av Anette Fredheim Goffeng.


  • Studieenhet 1 til 6 er publisert


BIK 2911, Studieenhet 1, del 1 - Økonomistyring i perspektiv

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Økonomistyring i perspektiv". 


Pensum: Sending kapitel 1, 2 og 3.

Lengde 01:46


00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 1, del 2 - Renteregning, diskontering og måling av investeringers lønnsomhet

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Renteregning, diskontering og måling av investeringers lønnsomhet".

Pensum: Sending kapittel 4, unntatt side 95-121 (NB!).           

Lengde 03:34
00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 1, del 3 - Tre metoder for analyse av lønnsomhet ved investeringer

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg tre metoder for analyse av investeringsprosjekters lønnsomhet:

  • Nåverdimetoden
  • Internrentemetoden og
  • Tilbakebetalingsmetoden.        


Lengde 05:55


00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 1, del 4 - Kapitalbehov og finansiering

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Kapitalbehov og finansiering".

Pensum: Sending kapitel 5           

Lengde 05:55


00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 2, del 1 - Kostnadsteori

September 22, 2015

Studieenhet 2 tar for seg kostnadsteori og bruk av kostnader ved diverse økonomiske beregninger.

I denne podcasten ser vi nærmere på "Kostnadsteori". 

Pensum: Sending kapittel 6.        

Lengde 04:07
00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 2, del 2 - Klassifisering av kostnader

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Klassifisering av kostnader". 

Pensum: Sending kapittel 6. 

Lengde 05:55


00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 2, del 3 - Kalkulasjon og kostnadsfordeling

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Kalkulasjon og kostnadsfordeling".

Pensum, Sending: kapittel 7 og 8.

Lengde 03:28
00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 2, del 4 - Kalkulasjonsprinsipper

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Kalkulasjonsprinsipper". 

Pensum: Sending kapittel 8.        

Lengde 06:42


00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 2, del 5 - Analyser og beslutninger på kort sikt

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Analyser og beslutninger på kort sikt". 

Pensum: Sending kapittel 9.        

Lengde 05:59

00:0000:00