BIK 2911, Studieenhet 2, del 6 - Nullpaunktanalyser

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Nullpaunktanalyser". 

Pensum: Sending kapittel 10.        

Lengde 02:34

00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 2, del 7 - Rabatter og salgsframstøt - lønnsomt

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Rabatter og salgsframstøt - lønnsomt?".

Pensum: Sending kapittel 10.        

Lengde 01:55


00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 3 - Prisbeslutninger og markedstilpasning

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Prisbeslutninger og markedstilpasning".

Pensum: Sending kapittel 11.        

Lengde: 13:59

00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 4, del 1 - Finansregnskap - en introduksjon

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Finansregnskap - en introduksjon".

Pensum: Sending kapittel 12.        

Lengde: 06:07

00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 4, del 2 - Effekten av ulike transaksjoner på resultat og balanse.

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Effekten av ulike transaksjoner på resultat og balanse".

Pensum: Sending kapittel 13.        

Lengde: 02:15

00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 4, del 3 - Prinsipper og sentrale regler i finansregnskapet.

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Prinsipper og sentrale regler i finansregnskapet".

Pensum: Sending kapittel 14.        

Lengde: 09:18

00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 4, del 4 - Skatter, overskuddsdisponering og rapportering.

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Skatter, overskuddsdisponering og rapportering".

Pensum: Sending kapittel 15.1 og 15.2   

Lengde: 01:53

00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 5 - Regnskapsanalyse

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Regnskapsanalyse". Pensum: Sending kapittel 16.        

Lengde: 09:48

00:0000:00

BIK 2911, Studieenhet 6 - Budsjettering

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Budsjettering". Pensum: Sending kapittel 17 og 18.        

Lengde: 06:15

00:0000:00