BIK 2911, Studieenhet 1, del 3 - Tre metoder for analyse av lønnsomhet ved investeringer

September 22, 2015

Denne Podcasten tar for seg tre metoder for analyse av investeringsprosjekters lønnsomhet:

  • Nåverdimetoden
  • Internrentemetoden og
  • Tilbakebetalingsmetoden.        


Lengde 05:55


00:0000:00

Facebook Comments: